Taxback Group Blog

Какво ново в Taxback Group?
Facebook Twitter Linkedin Instagram

Taxback Group подкрепя Фондация „Артон България“

Фондация „АРТОН България“ е първата в страната ни професионална болнична програма за изкуство и възстановяване на пациенти с онкохематологични заболявания. Taxback Group застава зад болничната арт програма „АРТОН“ в Клиниката по детска хематология и онкология към университетска болница „Света Марина“ – Варна почти от самото ѝ създаване преди десет години. И до днес компанията прави ежемесечни дарения, които позволяват закупуването на художествени материали и провеждането на ежеседмични посещения на арт терапевт и музикален терапевт, които подпомагат децата по време на дългия болничен престой в отделението.

Светлана Чивгънова, клиничен психолог и съучредител на Фондация „АРТОН България“ разказва повече за мисията на фондацията и съвместното партньорство с Taxback Group.

 

Привет, Светлана. Би ли ни разказала повече за Фондация „АРТОН България“ и по-специално за програмата, която провеждате в болница Св. Марина в град Варна?

Здравейте! Създадохме фондацията през 2013 година, но реално дейността ни по програмата по арт терапия има начало в далечните 2009 – 2010 година. Като клиничен онкопсихолог предложих пред екипа на клиниката по детска онкохематология към университетска болница „Св. Марина” – Варна, да внесем в клиничната практика нова грижа за децата с онкологични заболявания, а именно – арт терапията. Това е уникална и креативна форма на психотерапия, която се провежда в много световни болнични центрове и набира все повече известност. Представлява структурирани сесии по творчество, които са предварително подготвени от психолози, като целта е както да се вдъхновят пациентите, да се мотивират, оптимизират, но така също и през формата на изкуството да се справят с някои свои скрити травми, нерешени конфликти, стаени страхове.

Като екип и клиничен център ние въведохме първи и единствени арт терапията като форма на психологична грижа за малките пациенти с онкологични  заболявания в България. През 2013 година във връзка с разгръщането на дейността, учредихме и Фондация „АРТОН България”, а през 2014 благодарение на организацията си, успяхме да въведем програмата по арт терапия „АРТОН” и в останалите две специализирани клиники по детска онкохематология на страната – в София и в Пловдив.

От колко време и в какви направления си сътрудничат Фондация „АРТОН България“ и Taxback Group?

 С Таксбек сме заедно от самото начало. Това е единственият партньор на програма „АРТОН”, който остана до нас въпреки промените, времето, превратностите, които съпътстват всяка организация в трудното  време, в което живеем. От 2011 година фирмата застана плътно зад екипа ни, ежегодно финансира присъствието на арт терапевти и музикотерапевти в клиниката във Варна, както и осигуряването на художествени материали и консумативи, необходими за творческите сесии на децата. Във времето ние срещаме много и различни дарители – индивидуални физически лица или корпоративни партньори. Но всички участват в каузата ни някак епизодично, стихийно, по празници, основно по Коледа. Сякаш грижата за децата се ограничава в няколко дни на годината.

За разлика от тях, Таксбек са нашият партньор в истинският смисъл на думата. С огромен ангажимент и отговорност ние заедно работим системно и устойчиво и така създаваме трайна практика в българската болнична система, която няма аналог сама по себе си в България.

 Децата в Клиниката по детска хематология и онкология  в УМБАЛ „Св. Марина” – Варна са посещавани от арт терапевти и музикални терапевти. Как протичат срещите им и какви ефект наблюдавате върху настроението и състоянието на децата?

Творческите сесии за пациентите са в област художествени изкуства и музика. Арт терапевтите и музикотерапевти посещават децата в болницата по график, в точно определен часови пояс. Така всички малки герои си знаят точно времето, когато ще започне програма „АРТОН”. В специална арт зала, която е обзаведена с масички, шкафчета, пособия за творчество, множество музикални инструменти, всички се събират и под ръководството на водещ творец, се провежда груповото занимание. Тук ще се похваля. Изключително горди сме, че нашите арт терапевти са обучени в специални семинари на Фондацията, и имат квалификация да работят/творят и с деца в изключително тежко, понякога терминално състояние. Това са пациенти, които поради различни клинични обстоятелства не могат да излизат от индивидуалната си болнична стая, често дори не могат да стават от леглото. Но имат желание да творят, да се срещат с творците.

И това е най – важното в работата ни! Арт терапията носи на малките пациенти, подложени на агресивна химиотерапия, дълъг болничен престой, изолация, неизказани страхове и болка,  живителното, вдъхновяващо, вечно очароващо преживяване. И ние го доставяме на децата заедно, в екип с Таксбек.

Има ли изкуството силата да лекува и можем ли да използваме според теб арт-терапията, за да се справим с ежедневния стрес, на който неминуемо всички сме подложени.

Разбира се, че изкуството лекува. То ни кара да се чувстваме живи, талантливи, съзидателни. Още нашите баби са открили спасителната, приобщаващата роля на майсторенето, творенето, било в общи групи – при т.нар. „седянки” или в индивидуални самобитни занимания по ръкоделие, предачество, тъкачество.

Всеки човек носи в себе си дълбоката нужда да твори, това е Божията частица в нас.

Да откриваме доброто около себе си, да го претворяваме отново и отново, в образи, стихове, музика. И да вярваме, че така – творейки красота и доброта – тя ще става все повече и повече и ще ни спаси, света ни ще стане добър и подреден, а стресът няма да съществува.

 

 

Go top