Taxback Group Blog

Какво ново в Taxback Group?
Facebook Twitter Linkedin Instagram

Taxback Group подкрепя Карин Дом

Дългосрочно и ползотворно са двете думи, които най-добре описват сътрудничеството на Таксбек Груп с Карин Дом – единствен по рода си във Варна модерен функционален център за работа с деца със специални нужди, предоставящ консултации и терапия на средно 300 семейства годишно.

Карин дом се финансира основно от дарения, реализиране на проекти, програми по държавно и обществено-делегирана дейност, а подкрепата на компании и доброволци е от жизнена неодходимост за поддържането на дейността на центъра.

 

КАК НИЕ В TAXBACK GROUP ПОДКРЕПЯМЕ КАРИН ДОМ?

 

Сътрудничеството ни с Карин Дом, продължаващо вече над десет години, влючва не само финансова подкрепа, а и часове наред доброволечески труд, които нашите колеги даряват на организацията. В какво се изразява сътрудничеството помежду ни?

 

Мартеничкова кампания в офисита на Taxback Group

Мартеничковата кампания на Карин Дом стартира през 2016 година и от тогава насам се провежда всяка година, като събраните средства отиват в подкрепа на „Центъра за семейно-медиирана интервенция“ в град Варна.

Таксбек Груп се включва в кампанията по два начина – чрез направата на мартенички от наши доброволци и с провеждане на традиционния мартеничков базар, където нашите служители имат възможността да закупят мартенички за своите близки и по този начин даряват средства за центъра.

Фестивал „Усмихни се, Карин Дом“

Вече четири години подред Taxback Group е спонсор на семейния фестивал „Усмихни се, Карин Дом“, който се случва всяка година в рамките на един уикенд, точно преди началото на учебната година. На „Усмихни се, Карин Дом“ нашите доброволци снимат, разпъват шатри, посрещат гостите – всичко необходимо, за да се осъществи този цветен и дългоочакван градски празник.

Ежегоден коледен благотворителен базар

Всички чакаме с огромно нетърпение нашите приятели от Карин дом за любимия ни топъл и цветен Коледен базар. Посрещаме ги с широко отворени сърца, за да закупим уникални подаръци на най- близките си. Артикулите са разнообразни, шарени и най-важното – изработени с много искрена любов от децата и родителите, посещаващи Карин Дом.

 

 

Подкрепа за изграждане на новата сграда на Карин Дом

В началото на 2021 година Taxback Group подкрепи с дарение от 12 000 лева сбъдването на дълго чаканата мечта за изграждане на нова сграда на Карин Дом във Варна.  Новата сграда цели да създаде среда за ранно детско развитие, за обмен на знания и споделено пространство за семейства, доброволци и специалисти. Тя ще предложи повече и по-комплексни услуги за деца и семейства, които да подпомогнат тяхното ежедневие и приобщаване в детски градини и училища. Общата площ на сградата е 2890кв.м и се състои от едно подземно ниво за гараж и складове, три надземни нива и покривна тераса.

 

Активната благотворителната и доброволческа дейност са част от уникалната култура на Taxback Group.През 2020-та година Таксбек Груп бе отличена с бронзов знак за дарителство на работното място от фондация BCause, Българското дружество за връзки с обществеността /БДВО/ и Българската асоциация за управление на хора /БАУХ/.

Както в стратегията ни за корпоративната социална отговорност, така и в ежедневната работа, основполагащо за нас е вярването, че отделният човек и екипната работа са водещи за постиженията ни.  Стремим се да създадем атмосфера, основана на страст, автономност, честност и забавление по отношение на това, което правим, защото вярваме , че най-добрите идеи идват от среда, в която хората се чувстват чути и ценени.

 

 

Go top