Taxback Group Blog

Какво ново в Taxback Group?
Facebook Twitter Linkedin Instagram

Taxback Group стартира проекта „Инвестиция в човешкия капитал – инвестиция в бъдещето на Карин дом“

For the English version click  here

 

Taxback Group дава начало заедно с Карин дом на проекта „Инвестицията в човешкия капитал – инвестиция в бъдещето на Карин дом“, чрез който цели да подпомогне дългосрочната визия на центъра за задържане и развитие на човешките ресурси.

 

Защо е важна подкрепата на персонала?

 

Човешките ресурси са един от най-важните фактори за успеха на всяка организация, независимо от сферата на работа.  За организациите в неправителствения сектор това важи с пълна сила. Изграждането на среда на доверие, подкрепа и мотивация са едни от ключовите аспекти за задържането на професионалистите.

Екипът на Карин дом работи с около 300 деца годишно, за което разчита на отлично обучен и висококвалифициран, отдаден на работата си екип от специалисти. Колкото и удовлетворяваща да е работата им обаче, е неоспорим факт, че всички изпитват затруднения в поставянето на граници между себе си и това, с което се сблъскват ежедневно. И те, като всички останали хора, изпитват негативни чувства, които от своя страна водят до състояния на професионално прегаряне.

Един от механизмите за справяне със специфична проблематика на работното място е провеждането на професионални супервизии. Благодарение на супервизията, специалистите сами или в малка група, получават подкрепа, за да преработят преживяната проблематика или ситуация, или да си отговорят на въпроси, възникнали по време на пряката професионална практика. Супервизиите дава нужното пространство на специалиста да преживее негативните емоции чрез споделяне в защитено пространство. Те помагат на екипа да съхрани себе си, да запази баланса между личното и професионалното и така да се създаде по-благоприятна работна среда в дългосрочен план.

Taxback Group вече подкрепи първите подобни супервизии за екипа на Карин дом преди пандемията, а положителния ефект от провеждането им ни мотивира да продължим да работим в тази посока дългосрочно.

 

Човекът в центъра на организацията

 

Едно от нещата, с които Taxback Group се отличава е това, че поставяме човекът в центъра на организацията. Като работодател с над 20 години опит на пазара на труда в страната и близо 1000 служители само в България, отлично знаем, че вниманието, грижата и развитието на служителите е една от важните предпоставки за успех на една компания.

През 2021 година въведохме програма за подпомагане на служителите ни, коят осигурява достъп на нашите колеги и семействата им до подкрепа от психолог за всички аспекти от живота им – от професионални предизвикателства до проблеми и трудни ситуации от изцяло личен характер. С това искаме да дадем на служителите ни необходимата подкрепа, така че да идват на работа спокойни, отпочинали и истински мотивирани да допринесат в ежедневната си работа.

„Истинското лидерство предполага не само да развиваме подобни практики, но и да ги споделяме и разпространяваме в обществото, в което работим и живеем. Да подкрепим проекта на Карин дом беше естествено продължение, както на дългогодишното ни сътрудничество с екипа на Карин дом, така и на желанието ни да насърчаваме устойчивото развиване на човешкия ресурс като цяло. Надяваме се, с тази инициатива да дадем повече гласност на темите, свързани с подкрепата и грижата за служителите.“ – споделя Екатерина Христова, мениджър „Човешки ресурси“ в Taxback Group.

 

Go top