Taxback Group Blog

Какво ново в Taxback Group?
Facebook Twitter Linkedin Instagram

Споделяме историята на Социалната Чайна във Варна

 

Вдъхновяващата история на Мая Донева, любопитни факти за Чайната, красиви илюстрации, както и начините, по които всеки от нас може да подкрепи знаковото за Варна социално предприятие, събира малката книжка, създадена от талантливия графичен дизайнер и дългогодишен наш колега – Кристина Венелинова. Красивата книжка е вече в Социалната Чайна, а с нея могат да се сдобият всички посетители и гости на любимото на много варненци и гости на града пространство за събития ни място за хапване на ул. “Преслав” 53.

 

Въвличаме служителите си в каузите, които подкрепяме.

Идеята да подкрепим Социалната Чайна, финансирайки отпечатването на брошурата и предоставяйки безвъзмездно експертизата на нашите колеги, които да създадат текстовете и графичното оформление на книжката, се зароди през пролетта на 2021. 

 

Кристина Венелинова, артист и графичен дизайнер в Clune Tech, e нашият колега, който работи по дизайна на брошурата.

 

„Clune Tech (позната доскоро като Taxback Group), подкрепя редица местни каузи, но през последните няколко години искахме да излезем от ролята на пасивен дарител и да включваме активно наши служители в това, което правим. Опитът ни до момента показва, че по този начин колегите ни се чувстват наистина ангажирани с каузите, които подкрепяме. В допълнение към това създаваме страхотна култура на съпричастност и даваме реален, човешки облик, както на идеята за корпоративна социална отговорност, така и нашите фирмени ценности.“ – споделя HR екипът на компанията, от който идва идеята за съвместен проект с Чайната.

 

Как си сътрудничим със Социалната Чайна през годините?

 

Освен предоставяйки безвъзмездно опита и експертизата на наши служители, сме подкрепяли Социалната Чайна, наемайки техни зали и организирайки наши събития там. Преди настъпването на пандемията и преминаването към дистанционен режим на работа, дълго време провеждаме въвеждащото обучение на наши нови служители именно в Чайната. Запознати сме и с всички страхотни артикули в онлайн магазина им и закупуването на подаръци с кауза за наши служители също стои в списъка ни с идеи за подкрепа. А сега, след като наши служители вече се възползват и от възможността за платен отпуск за доброволчество, всеки може да помогне на младежите в Чайната, разказвайки им за своята професия и подпомагайки техния професионален старт.

Бизнесът и обществото, в което той оперира, не са отделни единици, а трябва да функционират като едно цяло. Каквото и да правим, винаги действаме с мисълта как можем да стимулираме и управляваме в положителна посока това взаимодействие. В това според нас се крие и есенцията на корпоративната социална отговорност.  

 

 

Go top